Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGÔ NGUYỄN TRÚC HUỲNH (Hai)-

Tên đầy đủ
NGÔ NGUYỄN TRÚC HUỲNH (Hai)
Tên lót
NGUYỄN TRÚC
Tên chính
HUỲNH
Họ chính
NGÔ