Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRỊNH KIM SỬU-

Tên đầy đủ
TRỊNH KIM SỬU
Tên lót
KIM
Tên chính
SỬU
Họ chính
TRỊNH
Kết hônTRẦN THỊ XÊXem gia đình này

Qua đời