Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN NGHI-

Tên đầy đủ
VĂN NGHI
Tên lót
VĂN
Tên chính
NGHI
Họ chính
Bà nội qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 2 ngày ứng với ngày 01 tháng 12 năm 2021)