Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM QUANG TRUNG-

Tên đầy đủ
LÂM QUANG TRUNG
Tên lót
QUANG
Tên chính
TRUNG
Họ chính
LÂM