Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VÕ LA HỒNG NGỌC-

Tên đầy đủ
VÕ LA HỒNG NGỌC
Tên lót
HỒNG
Tên chính
NGỌC
Họ chính
VÕ LA
Ông ngoại qua đời HỮU LỢI (Tư)
11 tháng 02 2019 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 270 ngày ứng với ngày 31 tháng 01 năm 2020)11:45

Địa chỉ: đường Rạch Rập, phường 8, thành phố Cà mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam