Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

YẾN NHƯ (Ba)Tuổi đời: 15 niên2005-

Tên đầy đủ
YẾN NHƯ (Ba)
Tên lót
YẾN
Tên chính
NHƯ
Họ chính
Sinh nhật 2005 (Ất Dậu) 33 24

Ông nội qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 195 ngày ứng với ngày 15 tháng 05 năm 2020) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh ra PHI NHUNG (Tư)
2010 (Canh Dần) (lúc 5 tuổi)

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 291 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020) (lúc 11 tuổi)