Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN SƠN-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN SƠN
Tên lót
VĂN
Tên chính
SƠN
Họ chính
NGUYỄN
Bà ngoại qua đờiDU THỊ NỮ
1968 (Mậu Thân)

Ông ngoại qua đời VĂN NGẠN (Năm)
1969 (Kỷ Dậu)

Mẹ qua đời THỊ NGÂU
1970 (Canh Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em