Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN LẬP-

Tên đầy đủ
VĂN LẬP
Tên lót
VĂN
Tên chính
LẬP
Họ chính
Cha qua đời VĂN HIẾN
1982 (Nhâm Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em