Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

BÙI NGỌC HUYỀN (Hai)-

Tên đầy đủ
BÙI NGỌC HUYỀN (Hai)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
HUYỀN
Họ chính
BÙI
Kết hôn ĐÌNH ?Xem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Gia đình với ĐÌNH ? - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai