Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

MINH THANH-

Tên đầy đủ
MINH THANH
Tên lót
MINH
Tên chính
THANH
Họ chính
Ông nội qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ THẾ
1989 (Kỷ Tỵ)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em
Anh em