Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ TUYẾT (Hai)Tuổi đời: 14 niên1940-1954

Tên đầy đủ
THỊ TUYẾT (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
TUYẾT (Hai)
Họ chính
Sinh nhật 1940 (Canh Thìn) 25 23

Anh em sinh ra VĨNH ĐẰNG (Ba)
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh ra NHƠN KIỆT (Tư)
1945 (Ất Dậu) (lúc 5 tuổi)

Anh em sinh ra ĐÌNH ĐIỆP (Năm)
1948 (Mậu Tý) (lúc 8 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ NGỌC MỸ (Sáu)
1950 (Canh Dần) (lúc 10 tuổi)

Anh em sinh ra THIỆN HUẤN (Bảy)
1954 (Giáp Ngọ) (cùng ngày khi qua đời)

Qua đời 1954 (Giáp Ngọ) (lúc 14 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
3 niên
Em trai
4 niên
Em trai
4 niên
Em trai
3 niên
Em gái
5 niên
Em trai
5 niên
Em gái
2 niên
Em trai
2 niên
Em gái