Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LIM SƠN VIỆT-

Tên đầy đủ
LIM SƠN VIỆT
Tên lót
SƠN
Tên chính
VIỆT
Họ chính
LIM
Không có sự việc nào cho cá nhân này.
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Gia đình của mẹ với NGUYỄN ? ? - Xem gia đình này
Cha dượng
Mẹ
Kết hôn:
Anh em khác cha
Anh em khác cha