Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM MINH HÒA-

Tên đầy đủ
LÂM MINH HÒA
Tên lót
MINH
Tên chính
HÒA
Họ chính
LÂM
Kết hôn THỊ LIỆPXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với THỊ LIỆP - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai