Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VIỆT KHOÁN (Năm)Tuổi đời: 37 niên1983-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VIỆT KHOÁN (Năm)
Tên lót
VIỆT
Tên chính
KHOÁN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1983 (Quý Hợi) 31 26

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN PHÙNG (Chín)
22 tháng 06 1998 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 139 ngày ứng với ngày 18 tháng 07 năm 2020) (lúc 15 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
4 niên
Bản thân