Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN KIM PHƯỢNG-

Tên đầy đủ
TRẦN KIM PHƯỢNG
Tên lót
KIM
Tên chính
PHƯỢNG
Họ chính
TRẦN