Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HUỲNH HỒNG THẮM-

Tên đầy đủ
HUỲNH HỒNG THẮM
Tên lót
HỒNG
Tên chính
THẮM
Họ chính
HUỲNH