Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ HÂN (Ba)-

Tên đầy đủ
THỊ HÂN (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
HÂN
Họ chính
Kết hônBÙI QUANG TRÍXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ KHUÔN (Tư)
1926 (Bính Dần)

Ông nội qua đời VĂN THƠ (Tư)
22 tháng 04 1938 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 11 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2021)

Chị em qua đời THỊ PHÈN (Hai)
13 tháng 07 1943 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 90 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2021)

Con gái sinh ra
#1
BÙI NGỌC TRINH
1955 (Ất Mùi)

Bà nội qua đờiHỒ THỊ NHƯ
8 tháng 12 1967 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 233 ngày ứng với ngày 11 tháng 12 năm 2021)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
TRƯỜNG CỬU (Hai)
1978 (Mậu Ngọ)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
THỊ THU BA (Ba)
1981 (Tân Dậu)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
VĂN NHI (Tư)
1983 (Quý Hợi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#4
THỊ DIỆU HIỀN (Năm)
1985 (Ất Sửu)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Gia đình với BÙI QUANG TRÍ - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai