Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẶNG VĂN THƯỜNGTuổi đời: 95 niên1926-

Tên đầy đủ
ĐẶNG VĂN THƯỜNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
THƯỜNG
Họ chính
ĐẶNG
Sinh nhật 1926 (Bính Dần)

Kết hônTHÁI THỊ ĐẢI (Hai)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
ĐẶNG VĂN THINH
1947 (Đinh Hợi) (lúc 21 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
ĐẶNG THỊ XUÂN
1951 (Tân Mão) (lúc 25 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#1
ĐẶNG THÚY HẰNG
1967 (Đinh Mùi) (lúc 41 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#2
ĐẶNG KIM INH
1969 (Kỷ Dậu) (lúc 43 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#3
ĐẶNG MINH GIẢN
1973 (Quý Sửu) (lúc 47 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#4
ĐẶNG HOÀNG VIỆT
1975 (Ất Mão) (lúc 49 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#5
ĐẶNG VĂN THÙY
1976 (Bính Thìn) (lúc 50 tuổi)

Gia đình với THÁI THỊ ĐẢI (Hai) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
5 niên
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái