Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHẠM VĂN TRIỀU-

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN TRIỀU
Tên lót
VĂN
Tên chính
TRIỀU
Họ chính
PHẠM
Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN CƯƠNG
10 tháng 12 1945 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 230 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2021)

Bà ngoại qua đời THỊ QUYỀN (Hai)
17 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 280 ngày ứng với ngày 28 tháng 01 năm 2022)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NHEN
1995 (Ất Hợi)