Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THIỆN VĂN (Ba)Tuổi đời: 41 niên1980-

Tên đầy đủ
THIỆN VĂN (Ba)
Tên lót
THIỆN
Tên chính
VĂN (Ba)
Họ chính
Sinh nhật 1980 (Canh Thân) 26 20

Anh em sinh ra THIỆN NGÔN (Hai)
1980 (Canh Thân)

Bà nội qua đờiPHÙNG THỊ NHẠN
9 tháng 12 1987 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Mười năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 10 ngày ứng với ngày 23 tháng 11 năm 2021) (lúc 7 tuổi)

Anh em sinh ra HỒNG PHÚC (Tư)
1991 (Tân Mùi) (lúc 11 tuổi)

Ông nội qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 71 ngày ứng với ngày 23 tháng 09 năm 2021) (lúc 11 tuổi)

Cha qua đời THIỆN HUẤN (Bảy)
2011 (Tân Mão) (lúc 31 tuổi)

Mẹ qua đời THỊ THU THỦY
2011 (Tân Mão) (lúc 31 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em sinh đôi
1 niên
Bản thân
12 niên
Em trai