Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN ANH KHOA (Hai)Tuổi đời: 34 niên1986-

Tên đầy đủ
TRẦN ANH KHOA (Hai)
Tên lót
ANH
Tên chính
KHOA
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 1986 (Bính Dần) 25 23

Anh em sinh raTRẦN DŨNG LÂM (Ba)
1987 (Đinh Mão) (lúc 12 tháng)

Ông nội qua đờiTRẦN THANH LIÊM (Bảy)
11 tháng 09 2012 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Bảy năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 83 ngày ứng với ngày 13 tháng 09 năm 2020) (lúc 26 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N9.351114 Kinh độ (Lon): E105.122046