Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRƯƠNG VĂN LÈO-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG VĂN LÈO
Tên lót
VĂN
Tên chính
LÈO
Họ chính
TRƯƠNG