Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ DUNG-

Tên đầy đủ
THỊ DUNG
Tên lót
THỊ
Tên chính
DUNG
Họ chính
Bà nội qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 223 ngày ứng với ngày 01 tháng 12 năm 2021)