Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ NĂM-

Tên đầy đủ
THỊ NĂM
Tên lót
THỊ
Tên chính
NĂM
Họ chính
Bà ngoại qua đờiBÙI THỊ THẮM
1985 (Ất Sửu)