Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QUÁCH NGỌC LIÊU-

Tên đầy đủ
QUÁCH NGỌC LIÊU
Tên lót
NGỌC
Tên chính
LIÊU
Họ chính
QUÁCH