Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH NGỌC LÃM-

Tên đầy đủ
HUỲNH NGỌC LÃM
Tên lót
NGỌC
Tên chính
LÃM
Họ chính
HUỲNH
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
HUỲNH THỊ HẰNG (Tám)
khoảng 1858 (Mậu Ngọ)
Con gái sinh ra
#2
HUỲNH THỊ ĐƯỢC (Hai)

Con gái sinh ra
#3
HUỲNH THỊ LÂN (Sáu)

Cháu ngoại gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ GIÁC (Ba)
1862 (Nhâm Tuất)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
NGUYỄN HUỲNH DIÊU
1865 (Ất Sửu)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
NGUYỄN MINH DIỆU (Hai)
12 tháng 06 1884 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 146 ngày ứng với ngày 09 tháng 07 năm 2020)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350250 Kinh độ (Lon): E105.101547

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
NGUYỄN VĂN CỪ (Ba)
khoảng 1887 (Đinh Hợi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#5
NGUYỄN VĂN MÂN (Tư)
khoảng 1891 (Tân Mão)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350250 Kinh độ (Lon): E105.101547

Cháu ngoại trai sinh ra
#6
NGUYỄN VĂN CANG (Năm)
khoảng 1894 (Giáp Ngọ)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350250 Kinh độ (Lon): E105.101547

Cháu ngoại gái sinh ra
#7
NGUYỄN THỊ TÂN (Sáu)
khoảng 1899 (Kỷ Hợi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#8
NGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
khoảng 1900 (Canh Tý)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350250 Kinh độ (Lon): E105.101547

Cháu nội gái qua đờiNGUYỄN VĂN CỪ (Ba)
khoảng 1904 (Giáp Thìn)

Qua đời

Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái