Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ GÀN1920-

Tên đầy đủ
THỊ GÀN
Tên lót
THỊ
Tên chính
GÀN
Họ chính
Sinh nhật 1920 (Canh Thân) 38

Kết hôn? VĂN KIAXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ YẾN
1922 (Nhâm Tuất) (lúc 2 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Anh trai
4 niên
Chị gái
5 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
5 niên
Bản thân
3 niên
Em gái
Gia đình với ? VĂN KIA - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai