Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ NGỌC BÍCH-

Tên đầy đủ
THỊ NGỌC BÍCH
Tên lót
THỊ NGỌC
Tên chính
BÍCH
Họ chính
Bà nội qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 222 ngày ứng với ngày 01 tháng 12 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Gia đình của cha với PHẠM THỊ NHIÊM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ