Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGÔ VĂN TỴ-

Tên đầy đủ
NGÔ VĂN TỴ
Tên lót
VĂN
Tên chính
TỴ
Họ chính
NGÔ
Kết hôn THỊ TRẠCH (Tư)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
NGÔ THỊ HAI (Hai)
1937 (Đinh Sửu)

Con gái sinh ra
#2
NGÔ THỊ HAI (Hai)
1937 (Đinh Sửu)

Con trai sinh ra
#3
NGÔ VĂN NĂM (Năm)
1946 (Bính Tuất)

Con trai sinh ra
#4
NGÔ VĂN SÁU (Sáu)
1948 (Mậu Tý)

Con trai sinh ra
#5
NGÔ VĂN BÉ (Bảy)
1954 (Giáp Ngọ)

Gia đình với THỊ TRẠCH (Tư) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
3 niên
Con trai
7 niên
Con trai