Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

? QUANG TRỨ-

Tên đầy đủ
? QUANG TRỨ
Tên lót
QUANG
Tên chính
TRỨ
Họ chính
?