Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẶNG TUYẾT MINH-

Tên đầy đủ
ĐẶNG TUYẾT MINH
Tên lót
TUYẾT
Tên chính
MINH
Họ chính
ĐẶNG