Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ NHƯ LY-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NHƯ LY
Tên lót
THỊ NHƯ
Tên chính
LY
Họ chính
NGUYỄN