Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHẠM HOÀNG LONG (Hai)-

Tên đầy đủ
PHẠM HOÀNG LONG (Hai)
Tên lót
HOÀNG
Tên chính
LONG
Họ chính
PHẠM