Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ HUỲNH-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ HUỲNH
Tên lót
THỊ
Tên chính
HUỲNH
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônTRẦN QUAN THÁIXem gia đình này

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ ANH
18 tháng 11 1996 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 21 ngày ứng với ngày 12 tháng 11 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
3 niên
Anh em
3 niên
Chị em
4 niên
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Gia đình với TRẦN QUAN THÁI - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái