Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ TRẠCH (Tư)-

Tên đầy đủ
THỊ TRẠCH (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
TRẠCH
Họ chính
Kết hônNGÔ VĂN TỴXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN LÂN (Sáu)
1922 (Nhâm Tuất)

Con gái sinh ra
#1
NGÔ THỊ HAI (Hai)
1937 (Đinh Sửu)

Con gái sinh ra
#2
NGÔ THỊ HAI (Hai)
1937 (Đinh Sửu)

Cha qua đời VĂN THƠ (Tư)
22 tháng 04 1938 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 199 ngày ứng với ngày 14 tháng 04 năm 2020)

Con trai sinh ra
#3
NGÔ VĂN NĂM (Năm)
1946 (Bính Tuất)

Con trai sinh ra
#4
NGÔ VĂN SÁU (Sáu)
1948 (Mậu Tý)

Con trai sinh ra
#5
NGÔ VĂN BÉ (Bảy)
1954 (Giáp Ngọ)

Mẹ qua đờiHỒ THỊ NHƯ
8 tháng 12 1967 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 52 ngày ứng với ngày 21 tháng 12 năm 2020)

Anh em qua đời VĂN LÂN (Sáu)
29 tháng 09 2006 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 36 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
8 niên
Anh em
Gia đình với NGÔ VĂN TỴ - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
3 niên
Con trai
7 niên
Con trai