Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QUÁCH VĂN LONG-

Tên đầy đủ
QUÁCH VĂN LONG
Tên lót
VĂN
Tên chính
LONG
Họ chính
QUÁCH