Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ ĐẠM1916-

Tên đầy đủ
THỊ ĐẠM
Tên lót
THỊ
Tên chính
ĐẠM
Họ chính
Sinh nhật 1916 (Bính Thìn) 28 28

Kết hônNGUYỄN VĂN NĂMXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN SÍNH
1924 (Giáp Tý) (lúc 8 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ THIỆP
1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 13 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ LIỆP
1932 (Nhâm Thân) (lúc 16 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN HIỀN
1934 (Giáp Tuất) (lúc 18 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TIẾP
1936 (Bính Tý) (lúc 20 tuổi)

Anh em sinh ra GIA YÊN
1941 (Tân Tỵ) (lúc 25 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DIÊM
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 26 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ KIM
1943 (Quý Mùi) (lúc 27 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 27 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ PHÒNG
1946 (Bính Tuất) (lúc 30 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TĂNG
1948 (Mậu Tý) (lúc 32 tuổi)

Anh em sinh ra MINH HUY
1957 (Đinh Dậu) (lúc 41 tuổi)

Cha qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 42 tuổi)

Anh em qua đời VĂN HOÀNG
1967 (Đinh Mùi) (lúc 51 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
4 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
5 niên
Bản thân
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ THẾ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
11 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ NĂM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
6 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
10 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với NGUYỄN VĂN NĂM - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái