Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

QUỐC DUY (Ba)-

Tên đầy đủ
QUỐC DUY (Ba)
Tên lót
QUỐC
Tên chính
DUY
Họ chính