Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGÔ THỊ HIỀN (Tư)-

Tên đầy đủ
NGÔ THỊ HIỀN (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
HIỀN
Họ chính
NGÔ
Kết hônNGUYỄN VĂN NGOANXem gia đình này

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN MANG (Hai)
21 tháng 05 1994 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 207 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2020)

Bà ngoại qua đờiMAI THỊ BẢY
8 tháng 02 2001 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 291 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NẾT (Bảy)
5 tháng 01 2015 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười Một năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 32 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Anh em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN VĂN NGOAN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: