Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN BÀN (Tư)-

Tên đầy đủ
VĂN BÀN (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
BÀN (Tư)
Họ chính
Anh em qua đời VĂN HIẾU (Bảy)
1764 (Giáp Thân)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em