Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM VĂN RỚT-

Tên đầy đủ
LÂM VĂN RỚT
Tên lót
VĂN
Tên chính
RỚT
Họ chính
LÂM