Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

ĐÌNH PHI (Ba)-

Tên đầy đủ
ĐÌNH PHI (Ba)
Tên lót
ĐÌNH
Tên chính
PHI
Họ chính
Cha qua đời HỮU (Tám)
25 tháng 10 2013 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 237 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2021)

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021)