Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ KIÊM-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ KIÊM
Tên lót
THỊ
Tên chính
KIÊM
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn VĂN TẤN (Tư)Xem gia đình này

Qua đời

Gia đình với VĂN TẤN (Tư) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
VĂN TẤN (Tư) + PHẠM THỊ NHIÊM - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con trai của chồng