Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THÙY TRANG (Hai)-

Tên đầy đủ
TRẦN THÙY TRANG (Hai)
Tên lót
THÙY
Tên chính
TRANG
Họ chính
TRẦN

Ông nội qua đờiTRẦN VĂN LẠI
22 tháng 11 2001 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 248 ngày ứng với ngày 12 tháng 11 năm 2021)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ DU (Năm)
30 tháng 04 2003 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Ba năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 62 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2021)