Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHẠM MÃO-

Tên đầy đủ
PHẠM MÃO
Tên chính
MÃO
Họ chính
PHẠM
Kết hônNGUYỄN THỊ NHENXem gia đình này

Vợ qua đờiNGUYỄN THỊ NHEN
1995 (Ất Hợi)

Qua đời