Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

DU THỊ BỞI-

Tên đầy đủ
DU THỊ BỞI
Tên lót
THỊ
Tên chính
BỞI
Họ chính
DU
Ông ngoại qua đời VĂN KHÁNH (Tư)
1957 (Đinh Dậu)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ THỐ
1960 (Canh Tý)