Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN CHƠI-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CHƠI
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHƠI
Họ chính
NGUYỄN
Ông ngoại qua đời VĂN KHÁNH (Tư)
1957 (Đinh Dậu)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ THỐ
1960 (Canh Tý)