Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHẠM VĂN TỐNG-

Tên đầy đủ
PHẠM VĂN TỐNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
TỐNG
Họ chính
PHẠM
Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN CƯƠNG
10 tháng 12 1945 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 49 ngày ứng với ngày 19 tháng 12 năm 2020)

Bà ngoại qua đời THỊ QUYỀN (Hai)
17 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 99 ngày ứng với ngày 07 tháng 02 năm 2021)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NHEN
1995 (Ất Hợi)