Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM NGỌC THIÊN DI-

Tên đầy đủ
LÂM NGỌC THIÊN DI
Tên lót
NGỌC
Tên chính
THIÊN DI
Họ chính
LÂM
Ông ngoại qua đời HỮU LỢI (Tư)
11 tháng 02 2019 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 265 ngày ứng với ngày 31 tháng 01 năm 2020)11:45

Địa chỉ: đường Rạch Rập, phường 8, thành phố Cà mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam