Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN CHƯNG-

Tên đầy đủ
VĂN CHƯNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHƯNG
Họ chính
Ông nội qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân)

Qua đời